Copy 2 Online

Hizmet Şartları

İşbu hizmet şartları (“Hizmet Şartları”) Arketip Hizmetleri’ni (“Hizmetler”) kullanacak kullanıcılar (“Kullanıcı(lar)”) ile Şirket Arketip Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti. (bundan sonra hem Kullanıcı hem de Arketip münferiden Taraf ve müştereken Taraflar olarak anılacaktır) arasında Kullanıcı’nın Copy 2 Online Hizmetleri’ne (aşağıda tanımlandığı şekilde) erişimini ve kullanımını düzenleyen sözleşmeyi teşkil eder. Copy 2 Online Hizmetleri’nden herhangi birini kullanmasıyla, Kullanıcı bu Hizmet Şartlarıyla bağlı olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Arketip Hizmetleri’ni sadece bu Hizmet Şartları’na uygun olarak kullanabilir.

Arketip zaman zaman işbu Hizmet Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme Notu dahil olmak üzere işbu Hizmet Şartları’nı tadil edebilir. Söz konusu değişiklikler derhal yürürlük kazanacaktır, fakat halihazırdaki üyeler için işbu değişiklik, aksi belirtilmediği sürece gönderiden itibaren 30 gün içinde yürürlüğe girecektir.

TANIMLAR

 • Sözleşme, Şirket ve Kullanıcı arasındaki işbu sözleşmenin ve buna ekli veya atıfta bulunulan herhangi bir mutabakata varılan program ve ekler anlamına gelir.

 • Uygulanacak Mevzuat, ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri ve diğer yükümlülükleri ifade eder.

 • İş Günü, İstanbul'daki bankaların genel işletmeye açık olduğu bir gün (Cumartesi veya Pazar hariç) anlamına gelir.

 • Başlangıç Tarihi, Sözleşme’de belirtilen Hizmetlerin ilk olarak Kullanıcı’ya sunulduğu tarih anlamına gelir.

 • Gizli Bilgi, sözlü olarak, yazılı olarak, makinede okunabilir formda veya Şirket’in işi, ekipmanı, hizmetleri, gelişmeleri, ticari sırları, know-how'ı, personeli, tedarikçileri ve müşterileriyle ilgili (“gizli bilgiler” ile ifşa eden Taraf tarafından) yukarıda belirtilenlerden elde edilen tüm bilgiler, işbu Sözleşme’nin varlığı ve şartları ile gizli olarak belirtilen veya gizli tutulması gereken makul bilgileri içeren tüm bilgiler anlamına gelir.

 • İçerik, uygun olduğu şekilde Kullanıcı İçeriğini ifade eder.

 • Kullanıcı İçeriği, Kullanıcı tarafından sağlanan kaynak materyale dayalı olarak Kullanıcı adına oluşturulan veya derlenen metin, grafik, fotoğraf, video ve / veya ses materyali, yazılım, veritabanı içeriği ve diğer bilgi, veri ve materyallerin toplanması ve Şirket tarafından, Hizmetlerin bir parçası olarak Copy 2 Online Platformu üzerinden sadece ilgili Kullanıcıya sunulacak içeriği ifade eder.

 • Veri Koruma Mevzuatı, 2016 tarihli Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer tüm uygulanabilir veya ikame veri koruma veya gizlilik yasaları anlamına gelir.

 • Geliştirilen Fikri Mülkiyet Hakları, herhangi bir yazılım, araç, özellik, açıklama, belge, rapor, tanılama testi, rapor, veri veya diğer geliştirme çalışmaları, İçeriğin sonuçları dahil olmak üzere, bu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından oluşturulan veya geliştirilen tüm Fikri Mülkiyet Hakları anlamına gelir.

 • Arketip Markaları, Şirket adı, logosu, markası ile Şirket’in diğer ticari markaları anlamına gelir.

 • Copy 2 Online Platformu, Copy 2 Online Hizmetinin barındırıldığı Copy 2 Online yazılım platformu veya Copy 2 Online masaüstü uygulaması & Copy 2 Online mobil uygulaması anlamına gelir.

 • Fikri Mülkiyet Hakları, patentler, telif hakları, veritabanı hakları, tasarım hakları, ticari markalar ve ticari isimler, alan adları, hizmet markaları, ticari sırlar, know-how ve diğer fikri mülkiyet hakları (tescilli veya kayıtlı değil) ve dünyanın her yerinde aynı etkiye sahip tüm haklar anlamına gelir.

 • Hizmetler, bu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmetler uyarınca Şirket’in Kullanıcılara sunulmak üzere erişime açacağı içerik anlamına gelir.

 • Normal İş Saatleri, her bir İş Günü'nün yerel Türkiye saati ile sabah 9.00 - 6.00 arasını ifade eder.

 • Yenileme Süresi, Sözleşme uyarınca herhangi bir otomatik yenileme anlamına gelir.

 • Sözleşme Süresi, Başlangıç Tarihi ile Sözleşme'nin sona ermesine kadar geçen süreyi ifade eder.

 • Hüküm ve Koşullar, bu hüküm ve koşulları ifade eder.

 • Kullanıcı, Hizmetleri kullanma hakkına sahip olan kişiler anlamına gelir.

 • Kullanıcı Lisansları, bu Sözleşme’ye uygun olarak Copy2online Platformuna erişme ve kullanma hakkına sahip olan Sözleşme uyarınca Kullanıcı tarafından satın alınan lisansları ifade eder.

1. HİZMETLER

1.1. Şirket Kullanıcılara panoya tarih itibariyle kopyaladıkları metni kaydetme ve Copy 2 Online uygulamasında toplanan ve aradıkları bilgiyi bulma imkanı sunan bir hizmettir. Şüpheye mahal vermemek adına, her bir Kullanıcı sadece kendi kişisel hesabı ile ilgili bilgilere erişebilecektir.

1.2. Şirket, Hizmetlerin Sözleşmeye uygun olarak makul beceri ve özenle gerçekleştirileceğini taahhüt eder.

 • (A) Sözleşme’de belirtilen İçerik’e ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek;
 • (B) İçerik’i Kullanıcılarına ulaştırmak;
 • (C) Hizmetlerin Sözleşmede belirtilen teknik özelliklere uymasını sağlamak; ve
 • (D) Hizmetleri Copy 2 Online Platformunda barındırmak ve sürdürmek.

1.3. Bir önceki maddede yer alan taahhüt, Şirket’in talimatlarına aykırı olarak Hizmet kullanımı ya da Şirket’in dışındaki herhangi bir taraf veya herhangi bir yetkili yüklenici veya temsilci tarafından Hizmetlerin değiştirilmesi nedeniyle oluşacak herhangi bir uygunsuzluk için geçerli değildir.

1.4. Yukarıda belirtilenlere rağmen, Şirket Kullanıcılar’ın Hizmetleri kullanmasının kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez; ve Internet dahil iletişim ağları ve tesisleri üzerinden veri aktarımından kaynaklanan gecikmelerden, teslimat hatalarından ya da diğer kayıp ya da hasarlardan sorumlu değildir.

1.5. Kullanıcı, Hizmetlerin bu tür iletişim tesislerini kullanırken doğabilecek sınırlamalara, gecikmelere ve diğer sorunlara maruz kalabileceğini kabul eder.

2. LİSANSLAR

 • 2.1. Şirket, bu Sözleşme süresince Kullanıcı’ya (i) Hizmetleri almak için Geliştirilmiş Fikri Mülkiyet Haklarını kullanmak ve (ii) Kullanıcıların İçeriğe Copy 2 Online Platformu üzerinden erişmesine izin vermek için münhasır olmayan, telifsiz, devredilemez bir lisans verir.

 • 2.2. Servisler amacıyla Kullanıcı İçeriğinin gerekli olduğu durumlarda, Kullanıcı, Şirket’e Copy 2 Online Platformu aracılığıyla barındırmak, kopyalamak, görüntülemek, kullanmak, çoğaltmak, elektronik olarak saklamak, dağıtmak ve dahil etmek için özel olmayan, telifsiz bir lisans verir.

 • 2.3. Şüpheye mahal vermemek için, Şirket Hizmetleri Kullanıcı’ya sağlamak amacıyla yalnızca Kullanıcı İçeriğini kullanacak ve Kullanıcı ile aksi kararlaştırılmadıkça bu Kullanıcı İçeriğini üçüncü taraflara sunmayacaktır.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 • 3.1. Kullanıcı, Arketip Markaları’na, Copy 2 Online Platformu’na, Hizmetler’e, herhangi bir Geliştirilmiş Fikri Mülkiyet Hakkı’na ilişkin (tescilli veya tescilsiz) tüm telif hakları ve Fikri Mülkiyet Haklarının, herhangi bir türev ürünü ve Şirket tarafından veya adına geliştirilen veya sunulan herhangi bir Şirket’e veya lisans verdiklerine ait olduğunu ve Kullanıcı’nın kendisine işbu Sözleşme tahtında berilen haklar nedeniyle yukarıda sayılan fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir talepte bulunmayacağını, mülkiyet iddia etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

 • 3.2. Kullanıcı, Hizmetlerin herhangi bir bölümünü (programlar tarafından üretilen veri yapıları veya benzeri materyaller dahil olmak üzere) değiştirme, türev çalışmalarını yapma, parçalama, derleme, tersine mühendislik yapma, çoğaltma, yeniden yayınlama veya kopyalama işlemlerini yapamaz, bunlara sebep olamaz veya başkalarının yapması için izin veremez ya da Şirket ile rekabet içinde olan ürün veya hizmetleri doğrudan ya da dolaylı olarak geliştirmek ya da desteklemek için Hizmetlere erişim sağlayamaz ve Hizmetleri kullanamaz; Hizmetleri bu Sözleşmenin izin verdiği durumlar dışında, üçüncü taraflara lisanslayamaz, satamaz, devredemez, dağıtımını yapamaz, dış kaynak kullanımı yapamaz, zaman paylaşımı veya hizmet bürosu kullanımına izin veremez, ticari olarak kullanımını yapamaz.

 • 3.3. Kullanıcı, bu Sözleşmeye göre Arketip Markalarını, Şirket’in iyiniyetine zarar verebilecek herhangi bir şekilde kullanmayacak veya değiştirmeyecek veya Arketip Markalarını Arketip Markalarının geçerliliğine zarar vermeyecek veya başka şekilde etkilemeyecektir.

4. KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sözleşme’de doğan sorumluluklarına ek olarak, Kullanıcı:

 • A) 18 yaşında olduğunu veya ülkesinde reşit olduğunu,
 • B) Copy 2 Online uygulamasını Şirket’in websitesi olan copy2.online/tr/download‘dan indirdiğini,
 • C) Kullanıcı Lisansı’nı başkasına kullandırmayacağını ve buna izin vermeyeceğini,
 • D) Şüpheye mahal vermemek adına Hizmetlere halihazırda erişim sağlayıp sağlamamasından bağımsız olarak Kullanıcı ücretlerini ödeyeceğini taahhüt eder.

5. ÜYELİK, ÜCRET VE ÖDEMELER

 • 5.1. Copy 2 Online üyeliğiniz siz iptal edene kadar veya tarafımızca sonlandırılana değin aydan aya veya yıldan yıla devam edecektir. Copy 2 Online hizmetini kullanabilmeniz için internet erişiminizin olması ve tarafımıza güncel, geçerli ve kabul edilen bir ödeme yöntemi (zaman zaman güncellenebileceği üzere “Ödeme Yöntemi”) sunmanız gerekmektedir. Aylık veya yıllık üyelik ücreti Ödeme Yönteminize faturalandırılacaktır. Bir sonraki ayın veya yılın üyelik ücretinin tahakkuk etmesini engellemek için her ay veya her yıl yenileme öncesinde üyeliğinizi iptal etmeniz gerekmektedir.

 • 5.2. Copy 2 Online üyeliğini başlatmanız ile birlikte tarafımıza güncel fiyatlar üzerinden aylık veya yıllık üyelik ücreti ve Copy 2 Online hizmetlerini kullanmanız ile bağlantılı olarak diğer ücretleri ödemeyi kabul ediyorsunuz. Tarafınıza her ay veya her yıl faturalanan miktarın promosyonel teklifler ve/veya plan değişikliği veya plan eklenmesi dahil olmak üzere farklı sebeplerden kaynaklı aydan aya veya yıldan yıla değişiklik gösterebileceğini, ve tarafımızı Ödeme Yönetminize aylık veya yıllık tek veya birden fazla kez faturalandırılmak üzere ilgili değişken miktarları ücretlendireceğimizi kabul etmiş bulunmaktasınız.

 • 5.3. Hizmetlerimiz ve bileşenleri için herhangi bir şekilde ve herhangi bir zamanda münhasır ve mutlak takdirimize bağlı olarak fiyatlarda değişkenlik yapma hakkımızı saklı tutmaktayız. Aksi açıkça işbu Hizmet Şartları’nda belirtilmediği sürece hizmetinize ilişkin ücret değişiklikleri tarafınıza gönderilen e-mail bildirimini müteakip geçerli olacaktır.

 • 5.4. Hizmetimiz için üyelik ücreti, üyeliğinizin ödeme kısmının başlangıcında ve üyeliğinizi iptal etmedikçe ve siz üyeliğinizi iptal edene kadar bundan sonraki her ay veya yılda fatura edilecektir. Ödeme Yönteminizi her ay / yıl, ödemeli üyeliğinizin başlangıcına karşılık gelen takvim gününde otomatik olarak faturalandırırız. Üyelik ücretleri ödeme üzerine tamamen kazanılır. Ödeme Yönteminiz başarıyla yerine getirilmediyse, özellikle aşağıda belirtildiği gibi faturalandırmamızın zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutarız. Ücretli üyeliğinizin belirli bir ayda dahil olmayan bir günde başlaması durumunda, Ödeme Yönteminizi ilgili ayın bir gününde veya uygun gördüğümüz başka bir günde faturalandırabiliriz. Örneğin, Copy 2 Online üyeliğinizi başlattıysanız veya 31 Ocak'ta ödeme yapan bir üye olduysanız, bir sonraki ödeme tarihiniz büyük olasılıkla 28 Şubat olacaktır ve Ödeme Yönteminiz o tarihte faturalandırılacaktır. Üyeliğinizdeki değişiklikler nedeniyle yenileme tarihiniz değişebilir.

 • 5.5. ÖDEMELER İADE EDİLEMEZ VE KISMEN KULLANILAN DÖNEMLER İÇİN İADE VEYA KREDİ YOKTUR. Ancak, herhangi bir iptal işleminin ardından, mevcut fatura döneminizin sonuna kadar hizmete erişmeye devam edeceksiniz. Herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, üyelerimizin bir kısmına veya tümüne geri ödeme, indirim veya başka bir bedel ("kredi") sağlayabiliriz. Bu tür kredilerin miktarı ve şekli ile bunları sağlama kararı tamamen bizim takdirimize bağlıdır. Bir durumda kredi sağlanması, size benzer durumlar için gelecekte kredi hakkı vermez ve bizi gelecekte hiçbir koşulda kredi sağlama yönünde bir taahhüt teşkil etmez.

 • 5.6. Bir ödeme, son kullanma tarihi, yetersiz bakiye veya başka bir nedenle başarıyla yerine getirilmezse ve hesabınızı iptal ederseniz, tahsil edilmeyen tutarlardan sorumlu olmaya devam edersiniz ve güncellenebileceği için Ödeme Yöntemini faturalandırmaya devam etmemiz için bize yetki verirsiniz. Bu, ödeme fatura tarihlerinizde değişikliğe neden olabilir.

 • 5.7. Copy 2 Online üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ve aylık / yıllık fatura döneminizin sonuna kadar Copy 2 Online hizmetine erişmeye devam edeceksiniz. HERHANGİ BİR KISMİ AY VEYA YIL ÜYELİK DÖNEMLERİ İÇİN İADE VEYA KREDİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEKTİR.

 • 5.8. Kullanıcı’nın vade tarihinde tam olarak ödeme yapamaması halinde, bu Sözleşme uyarınca veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ödenmesi gereken herhangi bir meblağ, kalan bakiye üzerindeki faiz, vade tarihinden ödeme tarihine kadar (karar öncesi veya sonrasında), Türk Merkez Bankası baz oranının yıllık bazında% 3 oranında günlük olarak tahakkuk eder. Şirket, on iki (12) ayın sonunda ve bundan sonraki yıldönümünde fiyatlandırmayı gözden geçirme ve ayarlama hakkını saklı tutar. Şirket, değişikliklerden Kullacı’ya üç (3) ay önce yazılı bir bildirimde bulunacaktır.

6. TAAHHÜTLER

6.1. Kullanıcı, Sözleşme Süresi boyunca kesintisiz olarak aşağıdakileri Şirket’e garanti ve taahhüt eder:

 • A) Kullanıcı İçeriği ve / veya Hizmetlerle ilgili olarak üçüncü şahıslardan kaynaklanan herhangi bir ücret, telif ve / veya diğer meblağın ödenmesinden tek başına sorumludur.
 • B) Kullanıcı İçeriğinin yasallığı, güvenilirliği, bütünlüğü, doğruluğu ve kalitesinden tek başına sorumludur.
 • C) Kullanıcılara Şirket veya Şirket donanım veya yazılımı (Copy 2 Online Platformu ve Hizmetleri dahil) tarafından sağlanan herhangi bir bilgi veya materyali yetkisiz bir şekilde erişim sağlamayacak veya erişimi engellemeyecektir.
 • D) Kullanıcı İçeriği, Şirket’in, Copy 2 Online Platformu’nun, Hizmetler’in veya Kullanıcının herhangi bir bilgisayar sisteminin herhangi bir veri dosyasına, diğer bilgisayar programlarına veya bunların veyahut bunlar adına işletilen bilgisayar sistemlerine erişebilecek, bunları kullanabilecek, bunları değiştirebilecek, silecek veya zarar verebilecek herhangi bir hata, yazılım hatası, virüs, solucan, Truva atı veya diğer zararlı uzantılar içermemelidir.
 • E) İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm Uygulanacak Mevzuata uyacaktır.
 • F) Kullanıcı İçeriği, güven, mahremiyet veya diğer hakların ihlali de dahil olmak üzere, hakaret içeren, hakaret edici, müstehcen, nefret uyandıran, ırkçı veya herhangi bir kişinin haklarına aykırı olmayacaktır.
 • G) Herhangi bir medya aracı ya da herhangi başka bir vasıtayla İçerik’in tamamını veya bir bölümünü herhangi bir biçimde veya herhangi bir ortamda veya herhangi bir şekilde kopyalamamasını, değiştirmemesini, çoğaltmamasını, türev çalışmalar yapmamasını, çerçevelerini, aynalarını, yayınlarını, indirmelerini, göstermelerini, iletmelerini veya dağıtmalarını sağlamamasını ve temin etmemesini sağlayacaktır; ya da ters derleme, sökme, tersine mühendislik yapma ya da Hizmetlerinin tümünü ya da herhangi bir bölümünü insanın algılayabileceği şekilde azaltma işlemi yapmayacaktır.
 • H) Hizmetler ve / veya Copy 2 Online Platformu ile rekabet eden bir ürün veya hizmet oluşturmak amacıyla Hizmetlerin tümüne veya hiçbirine erişim sağlamayacaktır.
 • I) Hizmetleri ve / veya Copy 2 Online Platformu’nu üçüncü şahıslara hizmet vermek için kullanmayacaktır.
 • J) Hizmetlerin kendisi dışında herhangi bir üçüncü tarafa sunulmasını, satılmasını, kiralanmasını, kiralanmasını, devredilmesini, devredilmesini, dağıtılmasını, gösterilmesini, ifşa edilmesini veya ticari bir şekilde kullanılmasını veya başka şekilde kullanılmasını sağlamayacaktır ve / veya
 • K) Hizmetlere ve / veya İçerik’e yetkisiz erişimi veya kullanımı önlemek ve bu tür yetkisiz erişim veya kullanım durumunda derhal Şirket’i bilgilendirmek için makul adımlar atacaktır.

6.2. İşbu Sözleşme tahtında sağlanan haklar sadece Kullanıcı’ya bahşedilmiştir ve 3. Kişilere verildiği şeklinde yorumlanamaz.

6.3. Şirket Hizmetlerin ifasında makul beceri ve özeni gösterecektir.

7. ASKIYA ALINMA

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, aşağıdaki koşullardan herhangi biri altında tamamen veya kısmen İçerik’e, Hizmetlere ve Copy 2 Online Platformuna erişimi askıya alabilir:

 • A) Kullanıcının bu Sözleşmenin esaslı ihlalinde bulunduğu ve söz konusu esaslı ihlalin, esaslı ihlalin giderilmesini gerektiren yazılı bir bildirim aldıktan sonra 24 (yirmi dört) saat içinde giderilemediği;
 • B) Sözleşme’de belirtilen şartların herhangi birinde;

8. SÜRE VE FESİH

8.1. Bu Sözleşme, Başlama Tarihi'nde başlayacak ve Sözleşme uyarınca daha önce sonlandırılmadığı tarihe kadar yürürlükte kalacaktır.

8.2. Diğer haklara veya hukuki çözümlere halel getirmeksizin, Şirket, Kullanıcı’ya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi üzerine derhal etkisi olacak şekilde, bu Sözleşmeyi (tamamen veya kısmen) feshedebilir:

 • A) Kullanıcı, bu Sözleşme’yi çözüm olmayacak şekilde açıkça ihlal eder; veya
 • B) Kullanıcı, bu Sözleşmeyi, söz konusu ihlalin giderilmesini gerektiren yazılı bir ihbarın alınmasından sonra yazılı bildirim aldıktan sonra, 3 (üç) İş Günü içerisinde telafi edilebilen maddi bir ihlalde bulunur ve telafi etmezse;

8.3. Bu Sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi durumunda, 2. Maddede verilen lisanslar sona erecek ve Kullanıcı derhal Arketip’in ticari markalarını kullanmaktan vazgeçecektir.

9. GARANTİ, FERAGAT VE MÜNHASIR BAŞVURU YOLLARI

 • 9.1. Şirket, Hizmetlerin hatasız veya kesintisiz olarak gerçekleştirileceğini, Şirket’in tüm hizmet hatalarını düzelteceğini veya Hizmetlerin Müşterinin gereksinimlerini veya beklentilerini karşılayacağını garanti etmez. Şirket, Müşteri İçeriğinden veya üçüncü taraflarca sağlanan üçüncü taraf içeriğinden veya hizmetlerinden kaynaklanan hizmetlerin performansı, işletimi veya güvenliği ile ilgili sorunlardan sorumlu değildir.

 • 9.2. Kanunen yasaklanmadığı sürece, işbu tekeffüller münhasırdır ve açık, zımni veya açık tüm diğer tekeffüller veya koşullar, yazılım, donanım, sistemler, ağlar veya ortamlar veya satılabilirlik, tatmin edici kalite ve belirli bir amaca uygunluk gibi standartlar hariç tutulmuştur.

10. SORUMLULUK & MÜCBİR SEBEP

10.1. Şirket, Kullanıcı’ya karşı bu Sözleşmeyle ilgili olarak aşağıda meydana gelebilecek kayıp veya zarara, sözleşme kaynaklı, haksız fiil kaynaklı (ihmal dahil), yasal verginin ihlali veya başka şekilde ve öngörülebilir olsa bile sorumlu tutulamaz:

 • (a) kar kaybı;
 • (b) iş kaybı;
 • (c) akdedilmesi beklenen sözleşmelerden gelecek beklenti;
 • (d) gelir kaybı;
 • (e) veri kaybı veya bozulması;
 • (f) iyi niyet kaybı; veya
 • (g) dolaylı veya diğer dolaylı zararlar.

10.2. Madde 10.1’e göre, Şirket’in bu Sözleşme kapsamında veya bu sözleşmeyle bağlantılı olarak (sözleşme kaynaklı veya haksız fiil kaynaklı (ihmal dahil), yasal verginin ihlali veya başka şekilde), toplam yükümlülüğü Kullanıcı’nın başvurunun yapıldığı tarihten hemen önceki on iki (12) ay boyunca bu Sözleşmeye göre ödediği tutarın % 100'ünü geçmeyecektir.

10.3. Şirket, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uyulmamasından, bu tür arızaların Şirket’in makul kontrolünün dışındaki nedenlerle (elektrik veya internet kesintileri veya kesintileri dahil olmak üzere) veya Kullanıcı’nın yükümlülük ve sorumluluklarına uymamasından sorumlu olmayacaktır.

10.4. Taraflar’ın makul kontrolü dışında, ihmal ve hatası olmaksızın, öngörülemeyen olay ve olgular mücbir sebep halini teşkil edecektir. Mücbir sebep halleri sayılanlar sınırlı olmamak kaydıyla deprem, salgın hastalık, sel, yangın, hortum, grev, lokavt, savaş, iç karışıklık, yaygın terör, idari otoritelerin Sözleşme’nin yürütülmesini imkansız hale getiren kararları ve sair olay, olgu ve vakıalardır. Mücbir sebepten etkilenen Taraf’ın borcunu ifa etme yükümlülüğü yoktur. Mücbir Sebep halini doğuran olay, olgu veya vakıanın 1 (bir) ayı geçmesi halinde Şirket’in Sözleşme’yi tek taraflı olarak hiçbir tazminat ödeme yükümlülüğü de bulunmaksızın derhal feshetme hakkı saklıdır.

10.5. Her bir taraf, mücbir sebep halindeki etkilerini en aza indirmek için makul çabalarını kullanır.

11. BİLDİRİMLER

 • 11.1. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin hükümleri veya konusu ile ilgili olarak veya kendisinin yazılı onayı olmaksızın Şirket’in kendisine tüm bildirimleri yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 11.2. Kullanıcı Şirket’in genel pazarlama amaçları için reklam yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 11.3. Copy 2 Online hizmetlerini kullanarak, Arketip’ten hesabınızla ilgili olarak elektronik ileti almayı kabul etmektesiniz. Bu iletiler kayıt esnasında verdiğiniz e-mail adresinize e-mail gönderilmesi, Copy 2 Inline hizmetlerinde veya “Hesabınız” sayfasındaki haberleşme gönderimi, ve hesabınıza ilişkin ve Arketip ile olan ilişkinize dair bildirimler(ör. ödeme yetkileri, şifre veya Ödeme Yönteminde değişiklik, onay e-postaları ve diğer işlem bilgileri) içerebilir.

12. MUHTELİF HÜKÜMLER

 • 12.1. Bu Sözleşme, Taraf olmayan herhangi bir kişi tarafından uygulanabilecek herhangi bir hak veya menfaat yaratmaz.

 • 12.2. İşbu Sözleşme uyarınca herhangi bir hak veya çözümden hiçbir feragat, böyle bir hakkın veya geleceğin daha fazla veya ileride kullanılmasını önleyemez.

 • 12.3. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yargı yasası uyarınca yasadışı, geçersiz, geçersiz veya uygulanamaz herhangi bir mahkeme ya da yetkili makam tarafından tutulursa, bu Sözleşmenin kalanının yasallığı, geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir ve bu Sözleşmenin tamamının başka bir yargı alanındaki yasallığı, geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir. Bu şartlar altında, Taraflar etkilenen hükümleri görüşmek üzere toplanacak ve mümkün olduğu kadar aynı ekonomik etkilerle sonuçlanan yasal ve uygulanabilir bir hüküm yerine geçecektir.

 • 12.4. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, Taraflar arasında bir ortaklık teşkil edemez veya teşkil edemez veya hiçbir şekilde başka bir tarafın vekilini açıkça belirtilmedikçe başka herhangi bir amaç için teşkil edemez veya teşkil edemez.

13. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

 • 13.1. Bu Sözleşme ve bu sözleşmeden doğan ya da bunlardan kaynaklanan sözleşmesel olmayan yükümlülükler Türk yasalarına tabi olacak ve bu Sözleşme Türk kanunlarına uygun olarak yorumlanacaktır.

 • 13.2. İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda münhasıran İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.